The World After, Oude Kerk Amsterdam, 6 nov. – 3 jan. 2021

Vrije ruimte in de programmering: Nieuwsmarktkunstenaars
De Oude Kerk werkt al langer aan het bewust creëren van open ruimtes in de programmering, zodat iedereen op basis van gelijkwaardigheid kan delen in het eigenaarschap van deze plek. Door de coronacrisis raakten deze plannen in een stroomversnelling. De eerste stap in dit ‘deprogrammeren’ is een samenwerking met de kunstenaars uit de buurt. Via een open call is de lokale kunstenaarsgemeenschap Open Ateliers Nieuwmarkt uitgenodigd om werk te maken dat reageert op The World After. Deze bijdragen worden op 6 november toegevoegd aan de tentoonstelling in de Oude Kerk.

The World After: Conversation Pieces is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van Amsterdams Fonds voor de Kunst, Mondriaan Fonds, Kickstart Cultuurfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds.